ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542  โดยคุณสุภนันทน์  ศรีทองสุข เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ กำจัดศัตรูพืชปุ๋ย และฮอร์โมนสำหรับพืชที่มีคุณภาพระดับสากล มาจำหน่ายให้ร้านค้าและเกษตรกรภายใต้ สัญลักณ์ ตราเทพีเสรีภาพ  โดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ให้เกษตรกร ได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ราคาถูก  เพื่อเป้าหมายเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพและคำนึงถึงความ ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตเคมีเกษตรจากทั่วโลก

เพิ่มเติม


คิมโปร (Kimpro)
ติดต่อสอบถาม
คิมโปร (Kimpro)   ชื่อสามัญ : โพรพิโคนาโซล (Propiconazole 25% EC)   คุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดเชื้อราประเ...
ออสฟอล 0-25-19 (Ausphol 0-25-19)
ติดต่อสอบถาม
ออสฟอล 0-25-19 (Ausphol 0-25-19)   คุณสมบัติ : เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท AAC ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วยสารโมโนโปตัส...
ไมครอน-999 (Micron-999)
ติดต่อสอบถาม
ไมครอน-999 (Micron-999)   คุณสมบัติ : สารคอปเปอร์ไอออน (Copper ion) สามารถดูดซึมและเคลื่อนที่ได้ในต้นพิช ต่างจากค...
ไบโอไซด์ (Biocide)
ติดต่อสอบถาม
ไบโอไซด์ (Biocide)   คุณสมบัติ : สารอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิด อยู่ในรูปน้ำมันเข้มข้น ละลายน้ำได้ 100...
ไดอาตอม (Diatom)
ติดต่อสอบถาม
ไดอาตอม (Diatom)   คุณสมบัติ : เป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์ประกอบหลักเป็น Diatomaceou...
เมลสเปรย์ 20-20-20 (Melspray 20-20-20) สูตรเสมอ สร้างความสมบูรณ์และบำรุงทั่วไป
ติดต่อสอบถาม
เมลสเปรย์ 20-20-20 (Melspray 20-20-20) สูตรเสมอ สร้างความสมบูรณ์และบำรุงทั่วไป   คุณสมบัติ : บำรุงใบ ดอก ผล สร้า...
เมลสเปรย์ 29-10-10 (Melspray 29-10-10) สูตรไนโตรเจนสูง เร่งการเจริญเติบโต
ติดต่อสอบถาม
เมลสเปรย์ 29-10-10 (Melspray 29-10-10) สูตรไนโตรเจนสูง เร่งการเจริญเติบโต   คุณสมบัติ : เพื่อเร่งการเจริญเติบโต...
เมลสเปรย์ 10-54-10 (Melspray 10-54-10) สูตรฟอสฟอรัสสูง กระตุ้นการออกดอก สร้างราก
ติดต่อสอบถาม
เมลสเปรย์ 10-54-10 (Melspray 10-54-10) สูตรฟอสฟอรัสสูง กระตุ้นการออกดอก สร้างราก   คุณสมบัติ : ปุ๋ยฟอสฟอรัส เปอร...
เมลสเปรย์ 10-8-40 (Melspray 10-8-40) สูตรโพแทสเซียมสูง เร่งลูก เพิ่มน้ำหนัก
ติดต่อสอบถาม
เมลสเปรย์ 10-8-40 (Melspray 10-8-40) สูตรโพแทสเซียมสูง เร่งลูก เพิ่มน้ำหนัก   คุณสมบัติ : ปุ๋ยโพแทสเซียม เปอร์เซ...
เมลสเปรย์ 6-12-36 (Melspray 6-12-36) สูตรสำหรับเพิ่มคุณภาพ ก่อนการเก็บเกี่ยว
ติดต่อสอบถาม
เมลสเปรย์ 6-12-36 (Melspray 6-12-36) สูตรสำหรับเพิ่มคุณภาพ ก่อนการเก็บเกี่ยว   คุณสมบัติ : ช่วยในการสร้างเนื้อ เ...
นีคามิล 0-0-33 (Nekamil 0-0-33)
ติดต่อสอบถาม
นีคามิล 0-0-33 (Nekamil 0-0-33)   คุณสมบัติ : ปุ๋ยน้ำโพแทสเซียม ซึ่งมีส่วนผสมของ EDTA และ Salt of K- carbonate&nb...
แพงโคโซล 15 (Pangcozol 15)
ติดต่อสอบถาม
แพงโคโซล 15 (Pangcozol 15)   ชื่อสามัญ : Paclobutrazol 15% WP   คุณสมบัติ : เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของ...
แคลโฟล (Calflow)
ติดต่อสอบถาม
แคลโฟล (Calflow)   คุณสมบัติ : ผลิตภัณฑ์จากบริษัท AAC  ประเทศออสเตรเลีย แคลเซียมซึ่งมีอนุภาคเล็กในรูปครีมสีข...
แมกโฟล (Magflow)
ติดต่อสอบถาม
แมกโฟล (Magflow)   คุณสมบัติ : ผลิตภัณฑ์จากบริษัท AAC ประเทศออสเตรเลีย แมกนีเซียมในรูปครีม อนุภาคเล็กมาก ทำให้ต้น...
ซิงค์โฟล (Zincflow)
ติดต่อสอบถาม
ซิงค์โฟล (Zincflow)   คุณสมบัติ : ผลิตภัณฑ์จากบริษัท AAC ประเทศออสเตรเลีย ซิงค์ (สังกะสี) ในรูปครีม อนุภาคเล็กมาก...
ดูสินค้าทั้งหมด