ไบโอโพลิเมอร์ (Biopolymer)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ไบโอโพลิเมอร์ (Biopolymer)

 

คุณสมบัติ : สารอุ้มน้ำโดยใช้วัสดุจากสารอินทรีย์โดยเทคโนโลยีจากเยอรมัน  ผลิตจากโรงงานในประเทศตะวันออกกลาง  เพื่อใช้ในการปลูกพืชระดับอุตสาหกรรมโรงเรือนขนาดใหญ่  โดยการเปลี่ยนดินทรายในทะเลทรายให้เกิดมูลค่าทางการเกษตร ประหยัดการใช้น้ำ 50-60 % อุ้มน้ำ/สร้างความชื้นในถุงเพาะชำได้นาน 30 วัน ช่วยให้รากเจริญแข็งแรง ใช้ได้ผลดีในการขนส่งกล้าไม้/ถุงเพาะชำ เพราะรากจะมีน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาการขนส่ง

 

คำแนะนำในการใช้ :

  • ผสมดินปลูกพืช/กล้าไม้  ใช้ไบโอ-โพลีเมอร์ 2 กก.ต่อดิน 1 คิว คลุกเคล้าให้ทั่วก่อนใช้

  • ผสมไบโอ-โพลีเมอร์ 1-2 ช้อนแกง ในถุงดำ(ตามขนาดของถุง) ต้องใช้ดินกลบทับหลังใส่

  • เหมาะสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือน และแปลงอนุบาลกล้าไม้