ซอยเท็ค-พลัส (Soiltec-Plus)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ซอยเท็ค-พลัส (Soiltec-Plus)

 

คุณสมบัติ : สารปรับปรุงดินชนิดเม็ดนำเข้าจากประเทศเกาหลี ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช ได้แก่ ซิลิเกต แคลเซียม และแมกนีเซียม มีประโยชน์ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ความเป็นกรด-ด่างในดิน และที่สำคัญธาตุซิลิเกต จะช่วยให้เนื้อเยื่อพืชแข็งแรง ส่งเสริมการเจริญเติบโต ช่วยเร่งการแตกใบ ใบอ่อนที่เกิดใหม่เขียวเข้ม สมบูรณ์ และต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช ช่วยลดการคายน้ำของพืช ลำต้นแข็งแรง ไม่ล้ม ไม่หัก 

 

คำแนะนำในการใช้ :

  • สำหรับนาข้าว พืชไร่ พืชผัก ใช้หว่าน 15-20 กิโลกรัม/ไร่ หรือผสมปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ 3-5 กระสอบ

  • สำหรับไม้ผล ใส่รอบๆ โคนต้น 800-1000 กรัม/ต้น หรือผสมปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์ 200-300 กรัม/ต้น ใส่ได้ทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต