ซอยเท็ค-พี (Soiltec-P)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ซอยเท็ค-พี (Soiltec-P)

 

คุณสมบัติ : สารฮิวมิคแอซิด ในรูปผงละเอียด ละลายน้ำได้ 100% เพิ่มสารอินทรีย์วัตถุให้ดิน(เพิ่มปริมาณธาตุคาร์บอน ช่วยให้จุลินทรีย์ เจริญเติบโต) ช่วยปรับโครงสร้างดิน กระตุ้นรากช่วยฟื้นฟูระบบรากจากการทำสารเคมี  ต้นพืชฟื้นต้นได้เร็ว ต้นไม่โทรม

 

คำแนะนำการใช้ :

  • ใช้ซอยเท็ค-พี : 10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร พร้อมใช้

  • ผสมในปุ๋ยและยา เพื่อเสริมฤทธิ์ยา ใช้เพียง 5 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร