ซอยเท็ค (Soiltec)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ซอยเท็ค (Soiltec)

 

คุณสมบัติ : สารฟื้นฟูดิน จัดระบบราก คุณภาพสูงจากบริษัท Merkez ประเทศตุรกี ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน แก้ปัญหาดินแน่น รากไม่เดิน ส่งเสริมให้รากพืชสามารถดูดกินอาหาร เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ในผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ไนโตรเจน (ในสารประกอบอินทรีย์), โพแทสเซียม, กรดฮิวมิคและกรดฟัลวิค

 

คำแนะนำในการใช้

  • ผสมน้ำเพื่อการฉีดพ่นทางดิน  หรือใช้กับระบบน้ำ ให้ใช้ 40-50 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร

  • สำหรับการฉีดพ่นทางใบ เพื่อเสริมฤทธิ์ปุ๋ย-ยา ในถังผสม ให้ใช้ 10-15 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร หรือใช้ 100-150 ซีซี ในถังผสมปุ๋ย-ยาขนาด 200 ลิตร

  • ถาดเพาะกล้า อัตรา 40-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่ว เพื่อกระตุ้นการงอก และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้า