เคอริติน (Kerytin)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เคอริติน (Kerytin)

 

คุณสมบัติ : เคอริติน คือ สารสกัดจากพืช เป็นสารธรรมชาติในรูปกรดอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย ฮอร์โมนพืชหลายชนิด เช่น ออกซิน ไซโตไคนิน วิตามินต่างๆ รวมทั้งกรดอินทรีย์อื่นๆ อีกมากมาย มีประสิทธิภาพในการฟื้นสภาพต้น กระตุ้นตาใบเร่งตาดอก เปิดตาดอก สร้างเนื้อเยื่อใหม่ ทำให้ต้นพืชเจริญเร็ว เป็นฮอร์โมนในรูปน้ำ ละลายน้ำได้ดี ซึมซับเข้าสู่ส่วนต่างๆของพืชได้เร็ว

 

คำแนะนำในการใช้ :

 

สำหรับไม้ผล เช่น มังคุด ทุเรียน เงาะ ลำไย  ลองกอง ส้ม มะนาว มะม่วง องุ่น เป็นต้น

  • เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต บำรุงราก ต้น และใบ หลังปลูกใหม่ หรือหลังเก็บเกี่ยง เพื่อฟื้นฟูต้นสำหรับฤดูกาลผลิตใหม่  ใช้อัตรา 40-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  • เพื่อกระตุ้นการออกดอก ฉีดพ่น เมื่อสภาพต้นพร้อมจะออกดอก  ใช้อัตรา 40-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  • เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต น้ำหนัก สี และความหวาน ฉีดพ่นภายหลังติดผลจนกระทั่งก่อนการเก็บเกี่ยว ใช้อัตรา 40-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

สำหรับกลุ่ม พืชผักกินผล กินใบ เช่น แตง มะเขือ ผักกาด กะหล่ำปลี คะน้า แตงโม 

  • เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ และรากสะสมอาหาร(หัว)  ใช้อัตรา 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  • ฉีดพ่นหลังปลูก จนกระทั่งก่อนการเก็บเกี่ยว หรือทุกๆ 10-14 วัน

  • เพื่อสร้างคุณภาพผลผลิต ได้น้ำหนักรสชาต สีสัน ใช้อัตรา 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นในช่วงแรกของการเจริญเติบโต จนกระทั่งก่อนการเก็บเกี่ยว หรือ ฉีดพ่นทุกๆ 10-14 วัน หลังปลุก

 

สำหรับกลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง และพืชตระกูลถั่ว

  • เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของราก ลำต้นและใบ  ใช้อัตรา 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  • เพื่อเร่งการเจิญเติบโต และเพื่อการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ใช้อัตรา 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร