มอนทาน่า (Montana)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

มอนทาน่า (Montana)

 

คุณสมบัติ : ในกลุ่มไม้ผลเรียกกันว่า “น้ำตาลทางด่วน”  เพราะว่าเป็นการเพิ่มสารอาหารให้แก่ต้นพืช (เพราะบางช่วงต้นพืชซึ่งเครียด ไม่สามารถสร้างแป้งและน้ำตาล หรือ เคลื่อนย้ายสารอาหารในต้นพืชได้ไม่ดีพอ) ช่วยฟื้นฟูต้นพืชหลังจากการเก็บเกี่ยว ช่วยเพิ่มอาหารให้แก่ต้นพืช เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกดอก แก้ปัญหาดอกและผลอ่อนหลุดร่วง

 

คำแนะนำการใช้ :

  • สำหรับไม้ผล เริ่มฉีดตั้งแต่การพักใบอ่อนชุดที่ 2 ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10วัน เพื่อการสร้างแป้งและน้ำตาล ช่วยให้ต้นพืชสะสมอาหารเพื่ออกดอก ใช้อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นระยะดอกบาน จนถึงการติดผล เพื่อความสมบูรณ์ของดอก ลดการหลุดร่วง

  • สำหรับพืชผัก เช่น มันเทศ มันฝรั่ง หอม กระเทียม มะเขือ พริก กะหล่ำปลี ผักกาดหอม ผักกาดขาว แตงกวา ฟักทอง และหน่อไม้ฝรั่ง ใช้อัตรา 10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

  • สำหรับไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น กุหลาบ มะลิ กล้วยไม้ และไม้กระถางต่างๆ ใช้มอนทาน่า เพียง 5 ซีซี ผสม น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ หรือ ราดโคนต้นทุกๆ 7-10 วัน