อมิโนวิต (Aminovit)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

อมิโนวิต (Aminovit)

 

คุณสมบัติ : สารอมิโนแอซิดบริสุทธิ์ (Free Amino Acid) จากบริษัท Fertinagro ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วย อมิโนแอซิดและธาตุอาหารเสริมหลายชนิดซึ่งพืชนำไปใช้ได้โดยง่าย ช่วยสร้างเซลล์ ช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมนที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูง-ต่ำ เป็นต้น

 

คำแนะนำการใช้ :

สำหรับกลุ่มไม้ผล เช่น ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ลางสาด มะม่วง มะนาว ส้มโอ องุ่น เป็นต้น ใช้อัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงต่างๆ ดังนี้

  • ช่วงแรกของการเจริญเติบโต หรือช่วงหลังการเก็บเกี่ยว  หรือหลังการตัดแต่งกิ่ง

  • ช่วงกระตุ้นให้ออกดอก ติดผล 

  • ช่วงแทงช่อดอก เพื่อป้องกันผลร่วง

  • ช่วงบำรุงผล ขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก

 

สำหรับพืชผัก ใช้อัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตร ฉีดพ่นภายหลังย้ายปลูกลงแปลงทุก 10-14 วัน และช่วงที่สภาพอากาศไม่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช

 

สำหรับพืชไร่ ใช้อัตรา 10-15 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ช่วงพืชเริ่มตั้งตัวได้ หรือหลังการแตกกอ ทุกๆ 10 วัน

 

สำหรับไม้ดอก ไม้ประดับ ใช้อัตรา 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นภายหลังปลูก หรือภายหลังตัดดอก เพื่อกระตุ้นดอกรุ่นใหม่