แมกมาร์ติน (Magmartin)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

แมกมาร์ติน (Magmartin)

 

คุณสมบัติ : ธาตุอาหารแมกนีเซียม 65.50% ในรูปเม็ด  แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง และการสังเคราะห์โปรตีน จึงช่วยให้ต้นพืชฟื้นฟูได้ไว สร้างใบอ่อนชุดใหม่ ช่วยให้ใบแก่เร็ว ช่วยให้พืชสร้างอาหาร และสะสมอาหาร เพื่อเตรียมออกดอก และติดผล

 

คำแนะนำในการใช้ :

  • สำหรับพืชผัก  หว่านในแปลงปลูก 3-5 กก./ไร่ (1 ปีใช้เพียง 1 ครั้ง สร้างความสมบูรณ์ ของแร่ธาตุอาหารในดินปลูก)

  • สำหรับไม้ผล  ใช้ 200-300 กรัม ต่อต้น หรือใช้ผสมปุ๋ย NPK ในอัตรา 2-3 กก./ปุ๋ย 50 กก.(1กระสอบ)