คอมไบ-วัน (Combi-one)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

คอมไบ-วัน (Combi-one)

 

คุณสมบัติ : สูตรรวมธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม คีเลท-อีดีทีเอ ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชบริสุทธิ์ 8 ชนิด ซึ่งเป็นธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชทุกชนิด เหมาะกับการฉีดพ่นทางใบ หรือใช้กับระบบน้ำ

 

คำแนะนำในการใช้

  • ใช้ 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

  • ใช้ 1 ซอง 50 กรัม ผสมลงในถังปุ๋ย-ยา 200 ลิตร

  • ฉีดพ่นเพื่อฟื้นฟูต้นกล้า ขยายขนาดผล สร้างความสมดุลย์ให้กับต้นพืช พืชกินไวได้ผลเร็ว

  • ใช้ฉีดพ่นพร้อมๆกับการฉีดพ่นยาคุมยาฆ่าหญ้าในนาข้าว ป้องกันข้าวแดง กล้าข้าวที่ปลูกตั้งตัวเร็ว