แคลโฟล (Calflow)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

แคลโฟล (Calflow)

 

คุณสมบัติ : ผลิตภัณฑ์จากบริษัท AAC  ประเทศออสเตรเลีย แคลเซียมซึ่งมีอนุภาคเล็กในรูปครีมสีขาว  ละลายน้ำ100% ไม่ตกตะกอน ไม่อุดตันหัวฉีด พืชสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว โดยแคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเนื้อเยื่อพืช ช่วยให้เนื้อเยื่อพืชแข็งแรง แก้ปัญหาผลแตก และช่วยให้ขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วงของดอกและผล

 

คำแนะนำในการใช้ :

  • ฉีดพ่นช่วงฟื้นฟูต้น หลังแตกยอดอ่อน ก่อนการออกดอก  เพื่อความสมบูรณ์ของต้นพืช 

ใช้อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  • ฉีดพ่นหลังการออกดอก เพื่อความสมบูรณ์ของดอก ลดการหลุดร่วงของดอกและผล 

ใช้อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  • ฉีดพ่นหลังติดผลอ่อน เพื่อสร้างเนื้อ ขยายขนาดผล และป้องกันผลร่วง

ใช้อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร