แพงโคโซล 15 (Pangcozol 15)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

แพงโคโซล 15 (Pangcozol 15)

 

ชื่อสามัญ : Paclobutrazol 15% WP

 

คุณสมบัติ : เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  ดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้ทั้งทางรากและใบ มีผลทำให้ชะลอการเจริญเติบโตทางกิ่งก้าน เนื่องจาก “แพงโคโซล 15” จะไปลดการสังเคราะห์ฮอร์โมนจิบเบอเรลริลในพืช  แต่จะไปกระตุ้นการสร้างตาดอก ทำให้พืชออกดอกได้เร็วขึ้น จึงเหมาะสมกับการทำไม้ผลนอกฤดู เช่น มะม่วง ทุเรียน มะนาว เป็นต้น

 

คำแนะนำในการใช้ :

  • มะม่วง : ใช้อัตรา 6.5 กรัม ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำ 5 ลิตร ราดรอบโคนต้น ให้ห่างจากโคนต้น 30 เซนติเมตร ในระยะใบพวงหรือใบเพสลาด

  • ทุเรียน: ใช้อัตรา 2 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ในระยะใบเพสลาด