นีคามิล 0-0-33 (Nekamil 0-0-33)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

นีคามิล 0-0-33 (Nekamil 0-0-33)

 

คุณสมบัติ : ปุ๋ยน้ำโพแทสเซียม ซึ่งมีส่วนผสมของ EDTA และ Salt of K- carbonate 

ปริมาณโพแทสเซียมซึ่งละลายน้ำได้ และพืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ 33 % w/w สำหรับการฉีดพ่นทางใบ  เพื่อหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้น กิ่งก้าน  และเตรียมความพร้อมเพื่อการติดดอก ออกผล เพิ่มคุณภาพผลผลิต

 

คำแนะนำในการใช้ :

สำหรับกลุ่มไม้ผล เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม มะม่วง มังคุด ทุเรียน ลางสาด ส้มโอ  เป็นต้น

  • เพื่อป้องกันการแตกใบอ่อน ก่อนออกดอก และในช่วงระยะติดผล  ช่วยการสะสมอาหาร และเคลื่อนย้ายแป้ง และน้ำตาลในต้นพืช ใช้ในอัตรา 30-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  • เพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่มน้ำหนักผล รูปทรง และสี ใช้อัตรา 30-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นในช่วง  30-45 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว

 

สำหรับพืชผักกินใบ กินผล พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ

  • เพื่อหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้น หยุดยอดอ่อน ใช้อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

  • เพื่อการสะสมอาหารเตรียมการออกดอก ใช้อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร