เมลสเปรย์ 6-12-36 (Melspray 6-12-36) สูตรสำหรับเพิ่มคุณภาพ ก่อนการเก็บเกี่ยว
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เมลสเปรย์ 6-12-36 (Melspray 6-12-36)

สูตรสำหรับเพิ่มคุณภาพ ก่อนการเก็บเกี่ยว

 

คุณสมบัติ : ช่วยในการสร้างเนื้อ เพิ่มนำหนัก เร่งให้สุกไว รสชาติดี เก็บผลผลิตได้นาน เหมาะกับผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก

 

คำแนะนำการใช้ : สำหรับไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด ลำไย เป็นต้นล

  • ในช่วงเตรียมต้น เพื่อสะสมอาหาร ก่อนออกดอก ใช้อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

  • ในช่วงบำรุงผล สร้างเนื้อ ขยายลูก เร่งการสุก ใช้อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

  • ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพ ใช้อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร