เมลสเปรย์ 10-54-10 (Melspray 10-54-10) สูตรฟอสฟอรัสสูง กระตุ้นการออกดอก สร้างราก
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เมลสเปรย์ 10-54-10 (Melspray 10-54-10)

สูตรฟอสฟอรัสสูง กระตุ้นการออกดอก สร้างราก

 

คุณสมบัติ : ปุ๋ยฟอสฟอรัส เปอร์เซ็นต์สูง ใช้ในช่วงการเจริญพันธุ์ของพืช ช่วยในการสร้างตาดอก เพิ่มการติดดอก ดอกมีความสมบูรณ์ ลดปัญหาการแตกใบอ่อน(กดใบอ่อน)

 

คำแนะนำการใช้ :

  • สำหรับไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย เป็นต้น ใช้อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงก่อนออกดอกและช่วงแทงช่อดอก

  • สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ดาวเรือง เป็นต้น ใช้อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงกระตุ้นการออกดอก และใช้อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงบำรุงดอก

  • สำหรับพืชผัก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ ผักกาดหอม เป็นต้น ใช้อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้น กระตุ้นการออกดอก

  • สำหรับพืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด หอม กระเทียม เป็นต้น ใช้อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร