เมลสเปรย์ 29-10-10 (Melspray 29-10-10) สูตรไนโตรเจนสูง เร่งการเจริญเติบโต
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เมลสเปรย์ 29-10-10 (Melspray 29-10-10)

สูตรไนโตรเจนสูง เร่งการเจริญเติบโต

 

คุณสมบัติ : เพื่อเร่งการเจริญเติบโต บำรุง ฟื้นฟูระบบราก ต้น และใบ แก้ปัญหาต้นโทรม ช่วยให้กล้าไม้ กล้าผัก ฟื้นตัวได้เร็ว หลังย้ายปลูก

 

คำแนะนำการใช้ :

  • สำหรับไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย เป็นต้น ใช้อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงฟื้นฟูต้น กระตุ้นการแตกใบและยอดอ่อน

  • สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ดาวเรือง เป็นต้น ใช้อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงหลังย้ายกล้า และช่วงแรกของการเจริญเติบโต

  • สำหรับพืชผัก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ ผักกาดหอม เป็นต้น ใช้อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงหลังย้ายกล้า ช่วยเร่งการเลื้อยของเถา

  • สำหรับพืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด หอม กระเทียม เป็นต้น ใช้อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อเร่งการเจริญเติบโต