เมลสเปรย์ 20-20-20 (Melspray 20-20-20) สูตรเสมอ สร้างความสมบูรณ์และบำรุงทั่วไป
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เมลสเปรย์ 20-20-20 (Melspray 20-20-20)

สูตรเสมอ สร้างความสมบูรณ์และบำรุงทั่วไป

 

คุณสมบัติ : บำรุงใบ ดอก ผล สร้างความสมดุลของธาตุอาหารในต้นพืช ช่วยฟื้นฟู เพิ่มความสมบูรณ์หลังจากการเก็บเกี่ยว ใช้ได้ดีกับ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ

 

คำแนะนำการใช้ :

  • สำหรับไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย เป็นต้น ใช้อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงบำรุงผลและฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยว

  • สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ดาวเรือง เป็นต้น ใช้อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงหลังตัดดอก บำรุงต้นก่อนออกดอกหรือช่วงแทงช่อดอก

  • สำหรับพืชผัก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ ผักกาดหอม เป็นต้น ใช้อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร