ไบโอไซด์ (Biocide)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ไบโอไซด์ (Biocide)

 

คุณสมบัติ : สารอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิด อยู่ในรูปน้ำมันเข้มข้น ละลายน้ำได้ 100%  ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีสารตกค้าง ได้รับการรองจากสมาคมเกษตรอินทรีย์ในประเทศออสเตรเลีย                     “ไบโอไซด์” มีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกัน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ไรศัตรูพืช และแมลงหวี่ขาว โดยจะอุดรูหายใจ เคลือบผิวของแมลง และยังทำหน้าที่แทนยาจับได้ดี เคลือบผิวของผลให้สดใส มันวาว

 

คำแนะนำการใช้

  • ใช้อัตรา 40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อควบคุมไข่ของและตัวแก่ของแมลงศัตรูพืช 

  • ใช้อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อเสริมฤทธิ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและลดการใช้สารเคมี โดยใช้สารเคมีตามคำแนะนำปริมาณต่ำสุด

  • เมื่อผสม ไบโอไซด์ ในถัง ไม่ต้องใช้ยาจับใบ เพราะไบโอไซด์จะทำหน้าที่แทนยาจับใบ