ไมครอน-999 (Micron-999)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ไมครอน-999 (Micron-999)

 

คุณสมบัติ : สารคอปเปอร์ไอออน (Copper ion) สามารถดูดซึมและเคลื่อนที่ได้ในต้นพิช ต่างจากคอปเปอร์ (ทองแดง) ทั่วไปที่เป็นสารประเภทสัมผัส ไมครอน-999 ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช เช่น โรคขอบใบไหม้ในข้าว โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการขาดธาตุทองแดงในต้นพืช ซึ่งธาตุทองแดงมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์แสงและเป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่สำคัญจองพืช

 

คำแนะนำการใช้ : ใช้อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเป็นละอองเล็กๆ ให้เปียกทั่วต้น ทุกๆ 7-10 วัน