คิมโปร (Kimpro)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

คิมโปร (Kimpro)

 

ชื่อสามัญ : โพรพิโคนาโซล (Propiconazole 25% EC)

 

คุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม (กลุ่ม Triazoles) โดยมีกลไกยับยั้งการสร้างเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช สามารถป้องกันและกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรคเมล็ดด่าง, โรคกาบใบไหม้, โรคใบจุด ในข้าว โรคใบจุดในพืชผักต่างๆ โรคราสนิมในไม้ดอกไม้ประดับ, ข้าวโพด, กาแฟ เป็นต้น

 

คำแนะนำในการใช้ :

  • สำหรับนาข้าว ใช้อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

  • สำหรับพืชผัก, ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

  • สำหรับพืชไร่ ใช้อัตรา 30-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน